Forord

Efter en del år med stadig stigende salg i Hvalpsund Genbrug, vil der nu blive forsøgt at nå endnu længere ud med kendskabet til vores butikker. Det har forhåbentlig den følge, at der kommer flere kunder,  og  der  kommer flere varer ind. Det kan betyde øget omsætning i butikkerne og ikke mindst mere kendskab til vores by. I den sammenhæng er det meget vigtigt at påpege, hvad en lille landsby med under 1000 indbyggere kan sætte i gang og skabe af fællesskab. Det er ikke uvæsentlig at være med i et fællesskab med over 70 frivillige medarbejdere. Hvalpsund Genbrug er ikke bare en forretning, der sælger varer, det er også et socialt tiltag, som er til hjælp for mange, som lige har brug for nogen at være sammen med, nogen at tale med, et sted at drikke en kop kaffe og få lov at være til stede som menneske. Formålet er også: at sætte mennesket fri – skabe håb – gøre en forskel.

Historie

Den 25 juni 1998 blev der på foranledning af pastor em. Svend Aage Kristoffersen inviteret til et orienterende møde om opstart af genbrugs butik i den tidligere manufakturforretning på Tingvej 2.  Til stede var Esther og Svend Aage Kristoffersen, Lis og Niels Svendsen, Anna-Lise og Jørgen Smed,   Elin Trend og Jens Cæsar.

Man blev enige om at starte en genbrugsbutik i fællesskab under navnet HVALPSUND GENBRUG. 

 Der kom nu en travl tid. Mange frivillige meldte sig – og sådan har det været siden d. 23. juli kl. 14,00 blev snoren klippet over af borgmeste H.O.A.Kjeldsen og mange kunder trådte ind i den nye butik for første gang. Det blev en rigtig god start på et langt forløb.  Der blev dannet et butiksudvalg med Elin Trend som formand.

 

I starten var det en tøjbutik med ting og sager, men der kom allerede tidligt møbler ind. De blev  oplageret i laden hos Elin Trend og Jens Cæsar og solgt derfra. Der blev i 2003 mulighed for at leje tidligere Økologisk Landhandel på Ovenskovvej 17 til møbler. Her blev der igen brug for frivillige – de meldte sig også – og der blev indrettet en fin butik med møbler, som blev åbnet d. 15. maj 2003, hvor sognepræst Michael B. Jensen klippede snoren over. Denne butik havde åbent 2 gange om ugen og det gik helt fint, men der var for lidt varme og dårlige toiletforhold. Endelig kom der et godt tilbud med at købe Spejderhuset på Illerisørevej 10. Her blev der åbnet ny møbelbutik d. 3. dec. 2010. Der  er helt andre gode forhold med varme og godt lys. Her er der åbent hver eftermiddag. Nu er der igen kommet flere frivillige, så der er konstant over 70 frivillige medarbejdere, som sammen gør en stor indsats for at skabe gode kår for hinanden i vores by og hjælpe de mennesker som er nød i DK og ude i verden.